شماره رنده

خانه عناصر محتوا شماره رنده

۴ رنگ از پیش تعریف شده

رنگهای سفارشی نامحدود

157
توسعه
932
فتوشاپ
804
فتوگرافی
458
گرافیک بالا
260
پژوهش
613
مبارزه کردن

پیشوند و پسوند

26
هزینه متوسط
87%
بازخورد مثبت
600
پروژه های تکمیل شده
241
وزن ثابت