وزیر ارتباطات: ارتقای نسل های جدید مخابراتی در جهت اشتغال زایی در کشور است

شما اینجا هستید: