صفحات دلخواه
چرا وبسایت ما؟
اصلاً اهمیتی ندارد که از این قالب چه استفاده ای خواهید کرد، در هر صورت شما بهترین ظاهر و بیشترین کارایی را خواهید داشت. فقط کافیست این قالب را بر روی سایت خود نصب کنید و با استفاده از امکانات بینظیرش به مدیریت آن بپردازید.
 

جدول قیمت

جدول قیمت

این یک متن آزمایشی است که توسط وبسایت راست چین ساز نوشته میشود تا امکانات قالب بهتر مورد ارزیابی شما قرار گیرد.

 • Starter

 • $59/MO
  • پشتیبانی 24/7
  • 100GB فضا
  • 1GB ترافیک مصرفی
  • بروز رسانی رایگان
  • کاربران نامحدود

 • Purchase
Best price
 • Basic

 • $79/MO
  • پشتیبانی 24/7
  • 200GB فضا
  • 2GB ترافیک مصرفی
  • بروز رسانی رایگان
  • کاربران نامحدود

 • Purchase
 • Professional

 • $109/MO
  • پشتیبانی 24/7
  • 300GB فضا
  • 3GB ترافیک مصرفی
  • بروز رسانی رایگان
  • کاربران نامحدود

 • Purchase
 • Ultra

 • $159/MO
  • پشتیبانی 24/7
  • 500GB فضا
  • 5GB ترافیک مصرفی
  • بروز رسانی رایگان
  • کاربران نامحدود

 • Purchase
 • Starter

 • $49/MO
  • 24/7 پشتیبانی رایگان
  • 100GB فضا
  • 1GB ترافیک مصرفی در درسترس
  • بروز رسانی رایگان و پشتبیانی
  • دسترسی نامحدود کاربران

 • Purchase
Best price
 • Basic

 • $99/MO
  • 24/7 پشتیبانی رایگان
  • 200GB فضا
  • 2GB ترافیک مصرفی در درسترس
  • بروز رسانی رایگان و پشتبیانی
  • دسترسی نامحدود کاربران
  • 200GB فضا
  • بروز رسانی رایگان و پشتبیانی

 • Purchase
 • Professional

 • $119/MO
  • 24/7 پشتیبانی رایگان
  • 300GB فضا
  • 3GB ترافیک مصرفی در درسترس
  • بروز رسانی رایگان و پشتبیانی
  • دسترسی نامحدود کاربران
  • 24/7 پشتیبانی رایگان
  • 3GB ترافیک مصرفی در درسترس
  • 300GB فضا
  • بروز رسانی رایگان و پشتبیانی
  • دسترسی نامحدود کاربران

 • Purchase