طراحی تک صفحه ای با منوی سفارشی

طراحی تک صفحه ای

طراحی تک صفحه ای.اگرشما میخاهید برای وب سایت خود فقط یک صفحه طراحی کنید.شما میتوانید این کار را توسط این قالب انجام دهید و میتوانید به تمامی صفحات اسکرول و ارجاع کنید